Trang tin

TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT 

ISSN 2354-1083


ISSN đến tháng 3/2015 (đến số 104): 0868–3980
ISSN từ tháng 3/2015 (từ số 105): 2354-1083THỂ LỆ GỬI BÀI 

1. Tạp chí “Khoa học & Công nghệ các trường Ðại học Kỹ thuật” đăng các công trình khoa học mới có giá trị về khoa học và thực tiễn trong nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và lao động sản xuất, chưa công bố ở các ấn phẩm khác (kỷ yếu hội nghị hoặc tạp chí có phản biện và số xuất bản). Bài viết có thể trình bày bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh, Khuyến khích viết bằng tiếng Anh.

2. Mỗi bài viết không quá 5 trang đánh máy vi tính trên khổ giấy A4 210 x 297 mm kể cả hình vẽ, bảng số và tài liệu tham khảo theo mẫu sau (download Mẫu bài báo):

- Chế bản bài báo theo hướng dẫn về font và size như sau:

Đề mụcFontKích thướcĐịnh dạngCăn lề
Tiêu đềTimes New Roman14ptBoldCentered
 Times New Roman11ptNormalCentered
Tác giảTimes New Roman12ptBold ItalicCentered
Địa chỉTimes New Roman10ptItalicCentered
Tóm tắt (Abstract)Arial9ptItalicJustified
Từ khóaArial9ptItalicJustified
Tên tiểu mục 1Times New Roman10ptBoldJustified
Tên tiểu mục 1.2Times New Roman10ptBold ItalicJustified
Tên tiểu mục 1.3Times New Roman10ptItalicJustified
Nội dungTimes New Roman10ptNormalJustified
Tên hìnhTimes New Roman10ptBold, normalCentered, dưới hình
Tên bảngTimes New Roman10ptBold, normalJustified, trên bảng
Chú thích bảngTimes New Roman9ptItalicJustified, dưới bảng
Tài liệu tham khảoTimes New Roman9ptNormalJustified

Căn lề: trên: 2,5cm; dưới: 4cm; trái: 2,5cm; phải: 2,5cm;

- Tên bài, tóm tắt, từ khóa bài báo trình bày bằng 2 thứ tiếng: tiếng Việt và tiếng Anh.

- Tên bài: có độ dài 10 - 12 từ, không sử dụng các từ viết tắt, công thức, ký tự đặc biệt. 

- Tóm tắt: độ dài 100-150 từ, phần tóm tắt phản ánh được kết quả và tính mới của bài báo

- Từ khóa: 3-5 từ hoặc cụm từ, cách nhau bằng dấu phẩy

- Phần nội dung bài báo được chia thành 02 cột, khoảng cách giữa 2 cột: 0,7cm;

3. Toà soạn chỉ nhận những bài in rõ ràng, hình vẽ đặt đúng chỗ, vẽ rõ nét bằng mực đen trên giấy can hoặc giấy trắng chất lượng tương đương chế bản (toà soạn không làm lại chế bản cho hình vẽ).

4. Tài liệu tham khảo chỉ ghi những tài liệu được trích dẫn trong bài báo và được xếp theo trình tự trích dẫn trong bài và cần ghi theo thứ tự:

- Nếu là tạp chí: Tên tác giả, tên tạp chí, tập, số, năm (năm để trong ngoặc) số trang.

- Nếu là sách: Tên tác giả, tên sách, trang, nhà xuất bản, nơi, lần và năm xuất bản.

- Nếu là luận án, luận văn: Tên tác giả; tên luận án, luận văn; cơ quan chủ quản và năm bảo vệ.

- Nếu là hội nghị, hội thảo: Tên tác giả; tên bài báo; Đơn vị tổ chức; địa điểm; năm; trang.

- Các chữ nước ngoài khác hệ chữ La tinh thì phiên âm theo quy tắc thông dụng sang chữ La tinh.

- Tài liệu trích dẫn và nội dung trích dẫn phải đặt đúng vị trí ở ngay sau các câu viết trong bài.

- Tài liệu tham khảo đặt ở cuối bài.

5. Các công trình thuộc đề tài nghiên cứu có Cơ quan quản lý cần kèm theo giấy phép cho công bố của cơ quan (Tên đề tài, mã số, tên chủ nhiệm đề tài, cấp quản lý…).

6. Toà soạn không gửi lại bài nếu không được đăng. Trong trường hợp bài phải gửi lại để tác giả sửa chữa thì ngày nhận bài sẽ là ngày nhận bản thảo hoàn chỉnh.

7. Ðể tiện liên hệ tác giả hoặc tác giả chính (trong trường hợp có đồng tác giả) bắt buộc phải ghi rõ số điện thoại, email vào Footnote tại trang 1.


Mẫu bài báo / JST Template