Trang tin

TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT 

ISSN 2354-1083


ISSN đến tháng 3/2015 (đến số 104): 0868–3980
ISSN từ tháng 3/2015 (từ số 105): 2354-1083THỂ LỆ GỬI BÀI 

  1. Tạp chí Khoa học và Công nghệ xuất bản các công trình nghiên cứu với các giá trị khoa học và thực tiễn mới trong nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và thực hành sản xuất. Công trình được mô tả trong bài viết phải không được công bố hoặc gửi đến các tạp chí khoa học khác.

  2. Bản thảo có thể được viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh. Tạp chí khuyến khích mạnh mẽ các bản thảo bằng tiếng Anh.

  3. Bản thảo phải dài đúng năm trang, được đánh máy bằng khổ A4 và được chuẩn bị theo mẫu Tạp chí quy định.

  4. Tất cả các bản thảo đạt quy cách sẽ được phản biện kín hai chiều. Các tác giả cần đảm bảo rằng bản thảo được chuẩn bị theo cách không tiết lộ xuất xứ của nội dung.

  5. Sự đóng góp và vai trò của mỗi tác giả trong bài báo cần được làm rõ. Chỉ một tác giả được chỉ định là tác giả chính, là người sẽ trực tiếp tương tác với Tạp chí về bản thảo.

  6. Công bố kết quả từ các dự án nghiên cứu phải được sự cho phép của các cơ quan tài trợ và phải có lời cảm ơn phù hợp.

  7. Các tác giả gửi bản thảo và theo dõi tiến trình phản biện, phê duyệt bài báo bằng cách sử dụng hệ thống gửi trực tuyến trên trang web của tạp chí.

  8. Các hướng dẫn chi tiết cho tác giả và người phản biện, biên tập viên có thể được tham khảo trên trang web của tạp chí.ĐỊNH DẠNG BÀI BÁO

1. Mỗi bài viết có độ dài 5-7 trang đánh máy vi tính trên khổ giấy A4 210 x 297 mm kể cả hình vẽ, bảng số và tài liệu tham khảo.

2. Căn lề: trên: 2,5cm; dưới: 4cm; trái: 2,5cm; phải: 2,5cm; 

3. Các mục thông tin bài báo: 

- Tên bài, tóm tắt, từ khóa bài báo trình bày bằng 2 thứ tiếng: tiếng Việt và tiếng Anh.

- Tên bài: có độ dài 10 - 12 từ, không sử dụng các từ viết tắt, công thức, ký tự đặc biệt. 

- Tóm tắt: độ dài 100-150 từ, phần tóm tắt phản ánh được kết quả và tính mới của bài báo

- Từ khóa: 3-5 từ hoặc cụm từ, cách nhau bằng dấu phẩy

4. Phần nội dung bài báo được chia thành 02 cột, khoảng cách giữa 2 cột: 0,7cm; Gợi ý chia nội dung thành không quá 5 phần như: Giới thiệu, Phương pháp, Thực nghiệm, Thảo luận, Kết luận.

5. Hình vẽ, bảng biểu: Cần đặt đúng chỗ, đảm bảo rõ nét khi in đen trắng. Toà soạn không làm lại chế bản cho hình vẽ không đủ chất lượng. Các hình và bảng phải được đặt tên và được tham chiếu trong bài.

6. Tài liệu tham khảo:

- Tài liệu tham khảo đặt ở vị trí cuối bài, số lượng không quá 10 tài liệu.  

- Chỉ bao gồm những tài liệu được trích dẫn trong bài báo và được xếp theo trình tự trích dẫn trong bài.

- Nếu là tạp chí: Tên tác giả, tên tạp chí, tập, số, năm (năm để trong ngoặc) số trang.

- Nếu là sách: Tên tác giả, tên sách, nhà xuất bản, nơi, lần và năm xuất bản.

- Nếu là luận án, luận văn: Tên tác giả; tên luận án, luận văn; cơ quan chủ quản và năm bảo vệ.

- Nếu là hội nghị, hội thảo: Tên tác giả; tên bài báo; Đơn vị tổ chức; địa điểm; năm; trang.

- Các chữ nước ngoài khác hệ chữ La tinh thì phiên âm theo quy tắc thông dụng sang chữ La tinh.

7. Các công trình thuộc đề tài nghiên cứu có Cơ quan quản lý cần kèm theo giấy phép cho công bố của cơ quan (Tên đề tài, mã số, tên chủ nhiệm đề tài, cấp quản lý…).

8. Toà soạn không gửi lại bài nếu không được đăng. Trong trường hợp bài phải gửi lại để tác giả sửa chữa thì ngày nhận bài sẽ là ngày nhận bản thảo hoàn chỉnh.

9. Ðể tiện liên hệ tác giả hoặc tác giả chính (trong trường hợp có đồng tác giả) bắt buộc phải ghi rõ số điện thoại, email vào Footnote tại trang 1.

10- Chế bản bài báo theo hướng dẫn về font và size như sau:

Đề mụcFontKích thướcĐịnh dạngCăn lề
Tiêu đề tiếng AnhTimes New Roman14ptBoldCentered
Tiêu đề tiếng Việt Times New Roman11ptNormalCentered
Tác giảTimes New Roman12ptBold ItalicCentered
Địa chỉTimes New Roman10ptItalicCentered
Tóm tắt/AbstractArial9ptItalicJustified
Từ khóa/KeywordsArial9ptItalicJustified
Tên tiểu mục 1Times New Roman10ptBoldJustified
Tên tiểu mục 1.2Times New Roman10ptBold ItalicJustified
Tên tiểu mục 1.3Times New Roman10ptItalicJustified
Nội dungTimes New Roman10ptNormalJustified
Tên hìnhTimes New Roman10ptBold, normalCentered, dưới hình
Tên bảngTimes New Roman10ptBold, normalJustified, trên bảng
Chú thích bảngTimes New Roman9ptItalicJustified, dưới bảng
Tài liệu tham khảoTimes New Roman9ptNormalJustified

Tải mẫu bài báo: 

Mẫu bài báo / JST Template


Mẫu bài báo