Trang tin
1. Xây dựng hệ INS/GPS theo cấu trúc ghép lỏng sử dụng bộ lọc Kalman trên cơ sở hệ INS đã được cải thiện độ chính xác
Triệu Việt Phương1,2, Nguyễn Thị Lan Hương1*, Trịnh Quang Thông1
1 Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 
2 Viện Đo lường Việt Nam

2. Xây dựng thuật toán điều khiển mạng nơron dựa theo mô hình mômen tính toán cho robot almega 16
Võ Thu Hà - Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp

3. Sử dụng cực tiểu hóa từng đoạn sai lệch đầu ra trong miền thời gian để điều khiển dự báo hệ buồng sấy giấy đa biến
Trần Kim Quyên1, Bùi Quốc Khánh2, Nguyễn Doãn Phước2*
1 Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa
2 Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

4. Điều khiển phản hồi vị trí bộ kích hoạt tịnh tiến ứng dụng cho vi bơm kiểu xi lanh
Nguyễn Anh Tuấn, Phạm Hồng Phúc* - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

5. Disk Tool Profiling for Helical Surfaces Generation 
Nguyen Thanh Tu1,2, Banh Tien Long1*, Hoang Long1
1 Hanoi University of Science and Technology
2 Thai Nguyen University of Technology

6. Nghiên cứu ảnh hưởng của vị trí xếp container đến đặc tính khí động đoàn xe chở container
Nguyễn Danh Độ1,2, Lã Trung Sơn3, Ngô Văn Hệ1*
1 Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
2 Công ty Sữa Việt Nam, VINAMILK
3 Trường Đại học Công Nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội

7. Nghiên cứu ảnh hưởng của góc lượn cối đến quá trình dập thủy tĩnh phôi tấm kim loại
Lê Trung Kiên*, Phạm Văn Nghệ1 - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
8. Công nghệ chế tạo điện cực hàn cho dây chuyền hàn bán tự động xích neo tàu hải quân
Phùng Tuấn Anh - Học viện Kỹ thuật Quân sự 

9. Numerical Investigation of Solidification around a Circular Cylinder with the Presence of the Free Surface in a Rectangular Cavity 
Vu Van Truong*, Truong Viet Anh - Hanoi University of Science and Technology

10. Nghiên cứu khảo sát khả năng phân tách phế liệu da thuộc của sản xuất giầy thành vật liệu có cấu trúc dạng xơ 
Đoàn Anh Vũ 1*, Dương Thị Hoàn 1,2
1 Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
2 Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội

11. Effects of Milling Time on the Properties of In-Situ Binary Niobium-Titanium-Carbide Reinforced Cu Based Composite
Le Minh Hai, Tran Duc Huy - Hanoi University of Science and Technology

12. Cấu trúc lõi/vỏ và sự phát huỳnh quang của dây nanô silic
Nguyễn Thị Thúy1,2,*, Nguyễn Quang Huy1, Nguyễn Khắc Tùng1, 
Vương Tuấn Dương1, Nguyễn Hữu Lâm1
1 Trường Đại Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
2 Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên

13. Tính chất nhạy khí H2S của cảm biến màng mỏng SnO2/NiO
Nguyễn Văn Toán, Nguyễn Văn Duy, Nguyễn Văn Hiếu* 
- Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 

14. Tổng hợp ống nano cácbon bằng phương pháp CVD nhiệt: Ảnh hưởng của kim loại xúc tác
Nguyễn Công Tú*, Nguyễn Hữu Lâm - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 

15. Xác định hoạt tính sinh học của hỗn hợp tinh dầu vỏ quả chanh và cam
Nguyễn Văn Lợi1,*, Lê Thị Phượng2
1Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
2Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội

16. Sử dụng graphene đa lớp làm chất mang xúc tác trong phản ứng hydro hóa cinnamaldehyde nhằm thu được hydrocinnamaldehyde với độ chọn lọc cao 
Trương Hữu Trì  - Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng