Trang tin

LỊCH SỬ TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 


Tiền thân của Tạp chí Khoa học & Công nghệ các trường Đại học kỹ thuật (gọi tắt Tạp chí Khoa học & Công nghệ) là Đặc san về Khoa học và Công nghệ.


Ngày 10/6/1995, trên tinh thần hợp tác, hỗ trợ và phát triển trên lĩnh vực giảng dạy, đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa các trường đại học kỹ thuật, cuộc họp tại trường Đại học Bách Khoa Hà Nội với đại diện lãnh đạo của các trường:

- Trường  Đại học Bách Khoa Hà Nội

- Trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng nay là Đại học Đà Nẵng

- Trường ĐH Bách Khoa TP Hồ Chí Minh nay là trường ĐHBK – ĐHQG TPHCM

- Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Thủ Đức nay là ĐHSPKT Thành phố HCM

đã trao đổi và đi tới thống nhất một số điểm sau:


1.   Xin chuyển Đặc san về Khoa học và Công nghệ thành Tạp chí Khoa học và Công nghệ xuất bản định kỳ

2.   Về tổ chức của Tạp chí

3.   Về Quy chế gửi bài và các quy định với tác giả

4.   Về chế độ phản biện và duyệt đăng

5.   Về Quy chế phát hành

6.   Về phương thức duy trì hoạt động lâu dài của Tạp chí

7.   Về nhân sự


Trên cơ sở thống nhất trên, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội đã tiến hành các thủ tục tiếp theo gồm:

- Xin cấp giấy phép hoạt động báo chí

- Đăng ký mã số quốc tế ISSN

- Xin phép cấp con dấu của tạp chí


Ngày 13/12/1995, Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường Đại học kỹ thuật được Bộ Văn hóa – Thông tin cấp giấy phép và chính thức hoạt động. Sau một thời gian hoạt động đã kết nạp thêm ba trường, nâng tổng số trường thành viên lên bảy trường:

- Trường Đại học KTCN Thái Nguyên - Đại học Thái Nguyên

- Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông

- Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp.


Chỉ số ISSN đến tháng 3/2015 (đến số 104): 0868–3980
Chỉ số ISSN từ tháng 3/2015 (từ số 105): 2354-1083


Trải qua trên 20 năm hoạt động liên tục, tạp chí đã ấn hành trên 100 số  với hơn 2000 công trình được đăng tải đã góp một phần không nhỏ vào sự nghiệp đào tạo và bồi dưỡng cán bộ khoa học các trường, trong sự trưởng thành và hoạt động chuyên môn của nhiều thạc sĩ, nghiên cứu sinh, phó giáo sư, giáo sư của các trường, các Viện nghiên cứu trong và ngoài nước.