Trang tin

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

1. Tổng Biên tập

            GS.TSKH Bành Tiến Long - Đại học Bách khoa Hà nội

2. Phó Tổng biên tập:

-          PGS.TS Hà Duyên Tư - Phó Hiệu trưởng Trường ĐHBK Hà Nội

-          PGS.TS Vũ Đình Thành - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh

-          GS.TSKH Bùi Văn Ga - Giám đốc Đại học Đà Nẵng

3. Ủy viên

Đại học Bách Khoa Hà Nội

1.      GS.TS Nguyễn Trọng Giảng - Hiệu trưởng

2.      PGS.TS Hà Duyên Tư - Phó Hiệu trưởng

3.      PGS.TS Phạm Hoàng Lương - Phó Hiệu trưởng

4.      PGS.TS Đinh Văn Phong - Trưởng phòng KHCN

5.      GS.TS Nguyễn Đức Chiến  Viện trưởng Viện VLKT

6.      GS.TS Hoàng Bá Chư - Viện KH&CN Nhiệt - Lạnh

7.      GS.TSKH Nguyễn Phùng Quang - Khoa Điện

8.      PGS.TS Nguyễn Thanh Hải - Phó Trưởng phòng KHCN

9.      PGS.TSKH Nguyễn Anh Dũng  Khoa Công nghệ Hóa học

Đại học Đà Nẵng

10.  GS.TSKH Bùi Văn Ga - Giám đốc

11.  PGS.TS Nguyễn Hồng Anh - Phó Giám đốc

12.  PGS.TS Lê Kim Hùng - Trưởng ban QLKH

13.  GS.TS Nguyễn Thế Hùng - Trường ĐHBK

14.  PGS.TS Trần Văn Nam - Hiệu trưởng ĐHBK

Trường Đại học Bách khoa Tp. Hồ Chí Minh

15.  PGS.TS Vũ Đình Thành - Hiệu trưởng

16.  PGS.TS Phan Đình Tuấn - Phó Hiệu trưởng

17.  PGS.TS Nguyễn Văn Nhờ - Trưởng phòng KHCN

18.  PGS.TS Nguyễn Hữu Lộc - Phó trưởng khoa Cơ khí

19.  PGS.TS Bùi Công Thành - Trưởng khoa Kỹ thuật xây dựng

Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh

20.  PGS.TS Thái Bá Cần - Hiệu trưởng

21.  TS. Trần Thu Hà - Trưởng phòng KHCN

Trường Đại học Kỹ thuật công nghiệp – Đại học Thái Nguyên

22.  PGS.TS Nguyễn Đăng Bình - Hiệu trưởng

23.  PGS.TS Nguyễn Đăng Hoè - Phó Hiệu trưởng

24.  TS. Nguyễn Văn Dự - Trưởng phòng KHCN

Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông

25.  TS. Hoàng Minh - Giám đốc

26.  TS. Vũ Tuấn Lâm - Trưởng phòng KHCN

Trường Đại học Kinh tế kỹ thuật công nghiệp

27.  TS. Phạm Ngọc Anh - Hiệu trưởng

28.  TS. Phạm Hữu Đức Dục - Phó Hiệu trưởng

29.  ThS. Phạm Minh Đạo - Trưởng phòng KHCN