Trang tin

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP


1. Tổng Biên tập

            GS.TSKH Bành Tiến Long - Đại học Bách khoa Hà nội

2. Phó Tổng biên tập:

           GS.TS Hà Duyên Tư - Phó Hiệu trưởng Trường ĐHBK Hà Nội

           GS.TS Vũ Đình Thành - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh

           GS.TSKH Bùi Văn Ga - Giám đốc Đại học Đà Nẵng

3. Ủy viên

1. Nguyễn Hồng Anh
2. Nguyễn Đăng Bình
3. Thái Bá Cần
4. Nguyễn Đức Chiến
5. Hoàng Bá Chư
6. Nguyễn Anh Dũng
7. Đỗ Văn Dũng
8. Nguyễn Hoàng Dũng
9. Nguyễn Văn Dự
10. Bùi Văn Ga
11. Lê Hiếu Giang
12. Nguyễn Trọng Giảng
13. Vũ Đình Hoàng
14. Nguyễn Đăng Hoè
15. Lê Kim Hùng
16. Nguyễn Thế Hùng
17. Vũ Tuấn Lâm
18. Bành Tiến Long
19. Phạm Hoàng Lương
20. Nguyễn Hữu Lộc
21. Hoàng Minh
22. Trần Văn Nam
23. Đinh Văn Phong
24. Nguyễn Phùng Quang
25. Nguyễn Văn Quy
26. Bùi Công Thành
27. Vũ Đình Thành
28. Ngô Văn Thuyên
29. Phan Đình Tuấn
30. Hà Duyên Tư