Trang tin
 Hướng dẫn đăng nhập tài khoản

Sau khi đã có tài khoản, bạn bấm vào mục [Đăng nhập] ở góc trên cùng bên phải để đăng nhập vào tài khoản của mình.

Ở trang đăng nhậpbạn nhập tài khoản và mật khẩu sau đó bấm vào nút “đăng nhập” để vào tài khoản. Nếu bạn không nhớ mật khẩu, hãy bấmvào chữ “Lost Pass” và làm theo hướngdẫn để lấy lại mật khẩu truy cập.

Ngoài ra, ở trang này bạn cũng có thể bấm vào “Register”để đăng ký tài khoản mới.

Nếu muốn lưu trạng thái đăng nhập, bạn có thể tích vào ô “Lưutrạng thái đăng nhập” trước khi bấm đăng nhập.