Trang tin

Hướng dẫn cập nhật thông tin người sử dụng/ xem trang cá nhân

Sau khi đăng nhập vào tài khoản, nếu bạn muốn xem lại hoặc chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình, bạn hãy vào mục Tác nghiệp người sử dụng/Cập nhật thông tinngười sử dụng trên thanh menu chính hoặc truy cập đường link http://jst.hust.edu.vn/ModuleUser/UserInfo.aspx.

Tại đây chứa các thông tin về hình ảnh đại diện, thông tin tài khoản, thông tin cá nhân, tiểu sử khoa học. Bạn có thể bấm vào chữ thay đổi để cập nhật lại thông tin của mình hoặc để đổi lại hình ảnh cá nhân.

Thay đổi tài khoản email:

Thay đổi hình ảnh cá nhân: