Trang tin

Sau một thời gian xây dựng và vận hành thử, Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường đại học kỹ thuật triển khai phiên bản quản lý hệ thống nhận bài và phản biện online.

Để sử dụng, các tác giả cần đăng ký tài khoản với đầy đủ thông tin liên quan. Sau khi đăng ký tài khoản, tác giả có thể nộp bài cho hệ thống và theo dõi tiến trình phản biện mỗi khi đăng nhập.

Người dùng có tài khoản trong hệ thống có thể gửi đơn đăng ký tham gia làm phản biện tại trụ sở của Tạp chí.

Việc đổi mới quản lý Tạp chí theo phương thức này tăng cường tương tác của Ban biên tập với tác giả, người phản biện, cho phép theo dõi sát sao và trực tiếp tiến trình nộp bài, phản biện và xuất bản cũng như nâng cao chất lượng của Tạp chí.

  1. Truy cập website tạp chí theo địa chỉ: jst.hust.edu.vn và jst.vn
  2. Các hướng dẫn sử dụng được cung cấp trực tiếp trên website.

Ban biên tập mong các nhà khoa học tiếp tục ủng hộ Tạp chí, sử dụng và đóng góp ý kiến để  hệ thống ngày càng hoàn thiện.

Trân trọng cảm ơn.


Tạp chí Khoa học và Công nghệ

Tel: 04.3623.1739; fax: 04.3869.2136

Phòng 324-C1, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Số 1, Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội