Trang tin

Xây dựng Chỉ số trích dẫn Việt Nam - Vietnam Citation Index

Mục tiêu chính của VCI là đánh giá và xếp hạng chất lượng các tạp chí khoa học của các trường đại học, viện nghiên cứu và các đơn vị, cơ quan khoa học khác. Đây là cơ sở cho việc tính điểm công trình của HĐCDGSNN cũng như các đánh giá công trình khoa học công nghệ khác. VCI cũng cung cấp danh mục các tạp chí, đề mục và tóm tắt của các bài báo đạt chuẩn VCI cho tham khảo, giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Ngoài ra, trên cơ sở đánh giá chất lượng Tạp chí, VCI sẽ hỗ trợ cho các Tạp chí có chất lượng tốt phát triển thành các Tạp chí quốc tế. Ngoài việc đánh giá Tạp chí, VCI sẽ đánh giá chất lượng sách và tuyển tập của Hội nghị.

Thông tin từ Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước về việc xin ý kiến cho xây dựng Chỉ số trích dẫn Việt Nam VCI:

Công văn số: 17/HĐCDGSNN.

- Kế hoạch xây dựng và phát triển Viet Nam Citation Index