Các số báo đã xuất bản
Tạp chí Khoa học và Công nghệ – Số 139 (11/2019)
1.PR Current Controllers for Harmonics Generators to Test an Inductive Current Transformer
Anh-Tuan PHUNG, Vu Hoang Phuong, Thuy-Nguyen VU
- Hanoi University of Science and Technology

2.Design and simulate the communication of instrument and control systems using WirelessHART
Nguyen Huy Phuong, Cao Ngoc Khanh, Bui Dang Thanh*
- Hanoi University of Science and Technology
chi tiết
Tạp chí Khoa học và Công nghệ – Số 138 (11/2019)
1.Computational Investigation of the Effects of a Shroud to the Aerodynamic Characteristics of Rotors
Le Thi Tuyet Nhung*, Vu Dinh Quy , Vuong Cong Dat
- Hanoi University of Science and Technology
chi tiết
Tạp chí Khoa học và Công nghệ – Số 137 (9/2019)
1.Nghiên cứu thiết kế và phát triển bộ đầu đọc dải tần rộng cho các ứng dụng nhận dạng tự động dựa trên công nghệ RFID không chip
Design and Development of Ultra Wide Band Reader for Automatic Identification Applications based on Chipless RFID
Nguyễn Thanh Hường*, Nguyễn Công Thuần, Nguyễn Thị Lan Hương,
Hoàng Sĩ Hồng, Đào Trung Kiên, Nguyễn Việt Tùng
- Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

2.Phương pháp điều chế độ rộng xung của biến tần ma trận đa bậc nhằm triệt tiêu điện ap điểm nối chung
SVPWM for Three-level Indirect Matrix Converter to Eliminate Common Mode Voltage
Nguyễn Đình Tuyên - Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Tp.HCM
chi tiết
Tạp chí Khoa học và Công nghệ – Số 136 (6/2019)
1. Dynamic Analysis and Synchronization of Two Uncoupled Chaotic Hindmarsh-Rose Neurons
Nguyen Le Hoa*- University of Science and Technology - The University of Danang
chi tiết
Tạp chí Khoa học và Công nghệ – Số 135 (6/2019)

1. Solution for Shiny Specular 3D Mechanical Surface Measurement using Combined Phase Shift and Gray Code Light Projection
Nguyen Thi Kim Cuc*, Nguyen Van Vinh, Nguyen Thanh Hung

- Hanoi University of Science and Technology
chi tiết
Tạp chí Khoa học và Công nghệ – Số 134 (6/2019)
1. ​Glucosides from Mangrove Plant Avicennia Marina
Le Viet Lan Huong 1, Tran Thu Huong1, Nguyen Hoang Minh 1, Tran Thu Ha 3, Pham Thi Mai Huong 2, Tran My Linh2, Nguyen Xuan Cuong2, Nguyen Hoai Nam2, Chau Van Minh 2, Nguyen Van Thanh2*
1Hanoi University of Science and Technology
2 Vietnam Academy of Science and Technology
3 National Office of Intellectual Property of Vietnam
chi tiết
Page 1 of 7 (42 items)Prev[1]234567Next