Các số báo đã xuất bản
Tạp chí Khoa học và Công nghệ – Số 145 (09/2020)
Mã hóa dữ liệu bằng sóng điện từ sử dụng cấu trúc và vật liệu có khả năng in được
Encrypt Data with Electromagnetic Waves Using Printable Structures and Materials
Lê Công Cường*, Đào Trung Kiên, Nguyễn Thanh Hường, Phạm Thị Ngọc Yến
- Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
chi tiết
Tạp chí Khoa học và Công nghệ – Số 144 (06/2020)
1. Voltage Control of Grid-Connected PV System Facing Voltage Sags
Le Duc Tung*, Le Thi Minh Chau - Hanoi University of Science and Technology
chi tiết
Tạp chí Khoa học và Công nghệ – Số 143 (06/2020)
1.Study and Modeling DNA-Preconcentration Microfluidic Device
Viet-Bac Nguyen, Van-Sang Pham*
- Hanoi University of Science and Technology
chi tiết
Tạp chí Khoa học và Công nghệ – Số 142 (06/2020)
1.Synthesis of Nanocrystalline CeO2 with High Surface Area and Mesoporosity Using Template-Assisted Precipitation Method
Tran Thi Thuy1*, Nguyen Duy Hieu1, Vuong Thanh Huyen 1,2
1Hanoi University of Science and Technology
2Leibniz-Institut für Katalyse e.V
chi tiết
Tạp chí Khoa học và Công nghệ – Số 141 (03/2020)
1. Quản lý năng lượng cho ô tô điện theo hướng tối cực tiểu hóa tổn thất trên ắc quy bằng phương pháp quy hoạch động
Battery loss Minimization Using Dynamic Programming for Energy Management in EVs
Bùi Đăng Quang, Tạ Cao Minh - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
chi tiết
Tạp chí Khoa học và Công nghệ – Số 140 (01/2020)
1. Khảo sát, đánh giá và tính toán chi phí thiệt hại do mất điện
Survey, Evaluate and Calculate to Costs Due to Electricity Interruption
Lê Việt Tiến - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
chi tiết
Page 1 of 8 (48 items)Prev[1]2345678Next