Các số báo đã xuất bản
Tạp chí Khoa học và Công nghệ – Số 138 (11/2019)
1.Computational Investigation of the Effects of a Shroud to the Aerodynamic Characteristics of Rotors
Le Thi Tuyet Nhung*, Vu Dinh Quy , Vuong Cong Dat
- Hanoi University of Science and Technology
chi tiết
Tạp chí Khoa học và Công nghệ – Số 137 (9/2019)
1.Nghiên cứu thiết kế và phát triển bộ đầu đọc dải tần rộng cho các ứng dụng nhận dạng tự động dựa trên công nghệ RFID không chip
Design and Development of Ultra Wide Band Reader for Automatic Identification Applications based on Chipless RFID
Nguyễn Thanh Hường*, Nguyễn Công Thuần, Nguyễn Thị Lan Hương,
Hoàng Sĩ Hồng, Đào Trung Kiên, Nguyễn Việt Tùng
- Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

2.Phương pháp điều chế độ rộng xung của biến tần ma trận đa bậc nhằm triệt tiêu điện ap điểm nối chung
SVPWM for Three-level Indirect Matrix Converter to Eliminate Common Mode Voltage
Nguyễn Đình Tuyên - Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Tp.HCM
chi tiết
Tạp chí Khoa học và Công nghệ – Số 136 (6/2019)
1. Dynamic Analysis and Synchronization of Two Uncoupled Chaotic Hindmarsh-Rose Neurons
Nguyen Le Hoa*- University of Science and Technology - The University of Danang
chi tiết
Tạp chí Khoa học và Công nghệ – Số 135 (6/2019)

1. Solution for Shiny Specular 3D Mechanical Surface Measurement using Combined Phase Shift and Gray Code Light Projection
Nguyen Thi Kim Cuc*, Nguyen Van Vinh, Nguyen Thanh Hung

- Hanoi University of Science and Technology
chi tiết
Tạp chí Khoa học và Công nghệ – Số 134 (6/2019)
1. ​Glucosides from Mangrove Plant Avicennia Marina
Le Viet Lan Huong 1, Tran Thu Huong1, Nguyen Hoang Minh 1, Tran Thu Ha 3, Pham Thi Mai Huong 2, Tran My Linh2, Nguyen Xuan Cuong2, Nguyen Hoai Nam2, Chau Van Minh 2, Nguyen Van Thanh2*
1Hanoi University of Science and Technology
2 Vietnam Academy of Science and Technology
3 National Office of Intellectual Property of Vietnam
chi tiết
Tạp chí Khoa học và Công nghệ – Số 133 (3/2019)
1. Thiết kế điều khiển phẳng truyền động điện không đồng bộ hệ hai khâu quán tính ghép mềm nuôi bởi nghịch lưu nguồn áp có vòng điều khiển dòng stator lý tưởng
Flatness Based Control Design for Two-Mass System using Induction Motor Drive Fed by Voltage Source Inverter with Ideally Control Performance of Stator Current
Võ Thanh Hà 2, Nguyễn Hai Huỳnh1, Đỗ Phúc Hưng1, Nguyễn Phùng Quang1
1 Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
2 Trường Đại học Giao Thông Vận Tải

2. Ước lượng điện trở rô to và stato trên cơ sở mạng nơ ron nhân tạo ứng dụng trong điều khiển động cơ
Rotor and Stator Resistance Estimation Based on Artificial Neural Network Applied in Induction Motor Control
Phạm Văn Tuấn, Phạm Hùng Phi, Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Tùng Lâm
- Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
chi tiết
Page 1 of 7 (41 items)Prev[1]234567Next