Các số báo đã xuất bản
Tạp chí Khoa học và Công nghệ – Số 132 (1/2019)
1.Điều khiển dự báo hữu hạn các trạng thái đóng cắt các van cho bộ biến đổi đa mức có cấu trúc MMC
Apply Finiter Set Control - Model Predictive Control for Multilevel Modular Converter
Trần Hùng Cường1,2*, Trần Trọng Minh2, Phạm Việt Phương2
1 Trường Đại học Hồng Đức
2 Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
chi tiết
Tạp chí Khoa học và Công nghệ – Số 131 (11/2018)
1. Fuzzy Logic and T-Test for Load Forecasting

Phan Thi Thanh Binh1, Dinh Xuan Thu1, Vo Viet Cuong2,*
1HCMC University of Technology
2HCMC University of Technology and Education

2. A Sentiment Analyzer for Informal Text in Social Media

Huong Thanh Le *, Nhan Trong Tran - Hanoi University of Science and Technology
chi tiết
Tạp chí Khoa học và Công nghệ – Số 130 (11/2018)
1. Research on Effects of Geometry Parameters on Stability Zone of a Rotor Supported by Foil-Air Bearings Using an Improved Foil Model
Nguyen Minh Quan*, Pham Minh Hai, Dinh Van Phong
- Hanoi University of Science a7nd Technology
2. Energy Focusing Efficiency Estimation of a Multi-level Fresnel Iens Through Surface Profile
Tuan-Anh Bui* - Hanoi University of Science and Technology
3. Cyclic Deformation and Stress – Strain Characteristics of 38xh3mфа Steel
Nguyen Van Duong*, Bui Manh Cuong - Military Technical Academy
chi tiết
Tạp chí Khoa học và Công nghệ – Số 129 (09/2018)
1. Nghiên cứu phương pháp cân bằng pha của lưới điện làm việc trong chế độ không đối xứng sử dụng các phần tử kháng trong hệ thống điện
Asymmetrical Load Balancing Using Reactive Components
Nguyễn Quốc Minh*, Võ Tá Đông, Nguyễn Duy Minh - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
chi tiết
Tạp chí Khoa học và Công nghệ – Số 128 (06/2018)
1.Bi-Level Optimization Model for Calculation of LMP Intervals Considering the Joint Uncertainty of Wind Power and Demand
Pham Nang Van - Hanoi University of Science and Technology

2.Position/Force Control for Robot Manipulators Without Force and Velocity Measurements
Dao Minh Tuan1,2*, Tran Duc Thuan2
1 Hung yen University of Technology and education
2.Academy of Military Science and Technology
3.A Sensor-based Indoor Positioning Algorithm for Smart-Tour Applications
Vinh Tran-Quang*, Phung Dinh Phuc
- Hanoi University of Science and Technology
chi tiết
Tạp chí Khoa học và Công nghệ – Số 127 (06/2018)
1. Research on Relationships Between Fluid Pressure and Technological Parameters, Shape of Cylindrical Part in Hydro Static Forming
Nguyen Thi Thu*, Nguyen Dac Trung - Hanoi University of Science and Technology
chi tiết
Page 1 of 6 (35 items)Prev[1]23456Next