Dynamic Stability Improvement of a Multi-Machine Power System Connected with a DFIG-Based Wind Farm Using a Generalized Unified Power-Flow Controller (GUPFC)

Authors: Mi Sa-Nguyen Thi, Van-Thuyen Ngo*

Abstract

Bài báo đề xuất sự cải thiện độ ổn định động của một hệ thống điện nhiều máy trong đó bao gồm bốn máy phát điện đồng bộ (SG) kết hợp với một máy phát điện gió nguồn đôi (DFIG) kết hợp với bộ GUPFC. Ngoài các chức năng điều khiển dòng công suất của GUPFC, bộ giảm dao dộng dùng khâu vi tích phân tỷ lệ PID được thiết kế cho bộ GUPFC (ODC) để nâng cao độ ổn định cho hệ thống. Bộ ODC cho GUPFC được thiết kế bằng cách sử dụng phương pháp gán cực dựa trên lý thuyết điều khiển trạng thái. Các kết quả phân tích trong miền thời gian và miền tần số cho thấy rằng hệ thống nghiên cứu có GUPFC có độ ổn định cao hơn. Các kết quả thu được cũng cho thấy rằng ODC thiết kế cho GUPFC có thể làm tăng đáng kể độ ổn định của hệ thống do đó có thể cải thiện độ ổn định động của hệ thống trong điều kiện nhiễu loạn khác nhau.

Keyword

DFIG, multi-machine, GUPFC, stability
Pages : 8-13

Related Articles:

Authors : Vũ Văn Duy*, Vũ Toàn Thắng, Vũ Khánh Xuân
Authors : Bùi Thị Minh Tú*, Nguyễn Duy Nhật Viễn, Nguyễn Lê Hùng