Synthesis and Electrochemical Characterization of Graphene/Poly(1,8-diaminonaphthalene) Nanocomposite Films

Authors: Vũ Văn Trọng, Trương Thị Hồng Ngọc, Lê Quân, Vũ Văn Huy, Bùi Thanh Duy, Nguyễn Lê Huy*, Nguyễn Vân Anh, Nguyễn Tuấn Dung

Abstract

Graphen (Gr) là vật liệu có tiềm năng lớn cho rất nhiều các ứng dụng do khả năng tăng cường tinh chất điện của chúng. Do đó, việc kết hợp Gr với vật liệu polyme dẫn điện được kỳ vọng sẽ hình thành vật liệu tổ hợp có những đặc tính vượt trội. Trong nghiên cứu này, vật liệu composit graphen/poly(1,8-diaminonaphthalen) được chế tạo trên điện cực than thủy tinh bằng phương pháp điện hóa. Các nghiên cứu khảo sát hành vi điện hóa thông qua kỹ thuật vôn-ampe vòng và phổ tổng trở điện hóa cho thấy màng composit có hoạt tính điên hóa và độ ổn định cao hơn nhiều so với màng poly(1,8-diaminonaphthalen) thuần. Từ các kết quả thí nghiệm thu được, có thể nghiên cứu phát triển cảm biến điện hóa không sử dụng chất đánh dấu trên cơ sở vật liệu graphen/poly(1,8-diaminonaphthalen) dựa vào sự tăng cường tính chất điện hóa nội tại của vật liệu composit này.

Keyword

graphene, poly (1, 8-diaminonaphtalene), conductive polymer
Pages : 54-58

Related Articles:

Authors : Lê Minh Tân, Trần Thu Thuỷ, Vũ Duy Đạt, Cao Xuân Trường, Nguyễn Đình Hữu Đức, Trần Thiên Đức*
Authors : Nguyễn Quốc Minh*, Võ Tá Đông, Nguyễn Duy Minh
Authors : Lưu Thị Lan Anh*, Nguyễn Ngọc Trung
Authors : Mạc Thị Bích *, Phạm Thị Hoa , Bành Tiến Long , Nguyễn Đức Toàn *
Authors : Nguyễn Ngọc Thắng*, Phạm Thị Ngọc , Vũ Tiến Hiếu, Bùi Văn Huấn